Discussies rondom klimaatverandering en de mogelijke oplossingen om klimaat-neutraal energiebronnen in te zetten in de toekomst. De bezoekers gaan spontaan met elkaar in gesprek en delen hun zorgen en kennis.

Discussies rondom klimaatverandering en de mogelijke oplossingen om klimaat-neutraal energiebronnen in te zetten in de toekomst. De bezoekers gaan spontaan met elkaar in gesprek en delen hun zorgen en kennis.

Expositie aan de IJssel

Voor de IJsselbiënnale 2017 heb ik voor het Architectuurcentrum Rondeel een expositie bedacht en uitgevoerd rondom het thema Klimaatverandering. De negen meter lange tafel beeld de loop van de IJssel af van Zutphen tot Wijhe. In deze IJsselvallei kun je zelf het landschap inrichten met energiebronnen zoals windmolens, waterturbines, zonnepanelen, kolencentrales of zelfs een kernreactor. Deze interactieve tafel beoogt jou als bezoeker te betrekken bij de beslissingen die genomen moeten gaan worden over de energiewinning die direct in eigen omgeving gewonnen moet gaan worden. Het zgn. energie-neutraal beleid dat de gemeente Deventer in 2030 gerealiseerd wil hebben.

Voor het lenen van de tafel voor onderwijs of beleidsdoelstellingen kun je contact opnemen met Carin Terpstra. De discussie rondom klimaatpolitiek en positief verantwoord omgaan met de natuur kan aan deze tafel een goede start maken. 

Brugklas van de Boerhaave organiseren de inrichting van de IJsselvallei als Energielandschap.

Brugklas van de Boerhaave organiseren de inrichting van de IJsselvallei als Energielandschap.